Prowadząc działalność gospodarczą jesteś narażony na działalność konkurencji, która chce zniszczyć to co budowałeś latami. Często wypisują oni nieprawdziwe niepoparte żadnymi dowodami komentarze w sieci. Musisz bronić się przed takimi wpisami. Jedną z najskuteczniejszych metod jest usuwanie negatywnych opinii.