kolportaż ulotek

Każda profesjonalna agencja reklamowa w momencie gdy zakończy kolportaż ulotek powinna przesłać klientowi szczegółowy raport z przeprowadzonej kampanii. Dokument powinien zawierać zdjęcia, spis ulic oraz ogólne informacje na temat akcji.