kolportaż ulotek

 

Są dwie możliwości aby zaplanować dedykowany kolportaż ulotek. W pierwszym wariancie klient tworzy swój własny plan kierowania dystrybucją bezadresową, na podstawie dostarczonych przez daną agencję specyfikacji poszczególnych sektorów. Wyznacza obszary dystrybucji, rozdysponowuje nakłady materiałów oraz planuje kolejność kolportażu. Następnie wystawiane jest zlecenie, które realizujemy zgodnie ze szczegółowymi założeniami.

Druga możliwość zakłada przygotowanie planu kierowania dystrybucją przez specjalistów z agencji reklamowej.