kolportaż ulotek

 

Kolportaż ulotek powinien zostać przeprowadzony według dokładnie przygotowanego planu.
Plany opracowywane są względem głównych założeń, które obejmują kolejno:
- wybór materiałów reklamowych,
- wytyczenie głównych celów kampanii,
- oszacowanie nośności punktów klienta,
- opracowanie specyfikacji danej branży oraz określonego regionu Polski,
- oszacowanie możliwości dotarcia na poszczególnych obszarach,
- rozplanowanie logistyczne dystrybucji bezadresowej,
- zaplanowanie kontroli i analizy jakości dostarczenia,
- odbiór materiałów z wyznaczonego magazynu, firmy klienta lub drukarni,
- logistyka transportu,
- określenie kosztów dystrybucji.